درباره ما

مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی - 2

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی با ترجمه استراتژی های پوشش ریسک برای خرده فروشان برق با استفاده از بیمه و مشتقات آب و هوایی استرانگل

چکیده:

با افزایش روز افزون حوادث شدید آب و هوایی و توسعه منابع انرژی توزیع شده، خرده فروشان برق در طول فرآیند های عملیات تجاری با ریسک های بیشتری در هر دو سطح انتقال و توزیع مواجه خواهند شد. برای ریسک های در سطح انتقال، خسارات هنگفت به خطوط انتقال و برج‌ها ناشی از حوادث شدید، مانند آتش‌سوزی مراتع، طوفان یخ، و سیل، منجر به کمبود برق خواهد شد. برای ریسک ها در سطح توزیع، تغییرات تقاضا مطابق با تغییر دما منجر به مشکل در تولید انرژی برای خرده فروشان می شود. در این مقاله، علاوه بر قرارداد دوجانبه عادی، بیمه، مشتقات آب و هوای استرانگل و سیستم ذخیره انرژی برای پوشش ریسک در هر دو سطح انتقال و توزیع پیاده سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی سود بیشتری را برای خرده‌فروشان در تابستان و زمستان در مقایسه با مدل عادی که هیچ حوادث شدیدی رخ نمی‌دهد تضمین می‌کند. هنگامی که حوادث شدید در تابستان و زمستان رخ می دهد، مدل پیشنهادی کاهش سود کمتری نسبت به مدل عادی دارد. به طور خلاصه، سود کلی خرده‌فروشی که از مدل پوشش ریسک پیشنهادی استفاده می‌کند، بیشتر از مدل عادی است و تغییرات سود کلی مدل عادی حدود ۲۶ درصد بیشتر از مدل پیشنهادی است. علاوه بر این، زمانی که بودجه خرده فروش کافی باشد، می توان هر سه ابزار پوشش ریسک را بکار گرفت و وقتی بودجه خرده‌فروش محدود است، اولویت سرمایه‌گذاری باید اول بیمه ، دوم مشتقات آب و هوای استرانگل و سوم سیستم ذخیره‌سازی انرژی باشد.

کلیدواژه: بازارهای برق، روش ارزیابی ریسک تعدیل شده، مشتقات آب و هوایی استرانگل، مدیریت ریسک، سیستم ذخیره انرژی

مقاله انگلیسی با ترجمه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

چکیده:
این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را بر اساس رویکردهای جدید مبتنی بر ریسک ، از جمله ریسک های سیاسی ، ریسک های مالی ، ریسک های اقتصادی و ریسک های ترکیبی مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه از یک مدل آستانه پانل برای تجزیه و تحلیل تجربی داده های پانل کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ استفاده می کند. نتایج نشان می دهد وقتی از ریسک های ترکیبی و ریسک های سیاسی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه واحد(تک آستانه) وجود دارد. هنگامی که این آستانه فزونی یابد ، تأثیر مثبت انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وقتی از ریسک های اقتصادی و ریسک های مالی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه مضاعف وجود دارد. هنگامی که مقدار آستانه اول فزونی یابد ، اما نه آستانه دوم ، انرژی تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد. با این حال ، هنگامی که ریسک اقتصادی و ریسک مالی بین دو مقدار آستانه قرار نگیرد ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی رابطه منفی غیر معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها: ریسک های کشور ، انرژی های تجدیدپذیر ، توسعه اقتصادی ، داده های پانل

مقاله انگلیسی با ترجمه رشد اقتصادی و شادی در چین: آنالیز چند سطحی کوهورت-دوره-سن بیزین

چکیده:

این مقاله یک مدل چند سطحی بیزین را بر اساس چارچوب سن-دوره-هم گروهی برای بررسی شادی در چین معرفی می کند. با استفاده از ۸ موج از داده‌های نظرسنجی عمومی اجتماعی (CGSS) بین سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۵، در چین این مدل نه تنها مشکل هم‌خطی بودن را با پیش بین های اطلاعاتی ضعیف و مفروضات صریح حل می‌کند، بلکه نتایج محاسباتی پایدارتری نیز ارائه می‌کند. نتایج برآورد ما نشان می‌دهد که چگونه شادی در چین در چرخه زندگی یک فرد تغییر می‌کند و چگونه تجربه زندگی فرد همراه با رشد شناختی منجر به شادی او می شود. ما برخی از الگوهای نسل های مختلف را شناسایی کرده و تفاوت های نسل ها از نظر شادی را بر اساس سال های مختلف تولد با گزارشاتی از رویدادهای تاریخی توضیح می دهیم. این مقاله به مطالعات موجود ،هم از نظر نظری و هم از نظر روش‌شناسی کمک می‌کند. استراتژی مدل‌سازی جدید و چارچوب های تحلیلی که در مجموع به روایت‌های تاریخی کمک می‌کنند، تأثیرات سن، دوره و هم گروهی را بر شادی بهتر تبیین می کنند.

کلید واژه ها: مطالعه شادی،تفاوت های نسلی،چارچوب سنی-دوره-هم گروهی،رشد اقتصادی،چین

* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---