درباره ما

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت 2022

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت 2022

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر یادگیری سازمانی، هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مالی شرکتهای نوآور مستقر در پارک علمی

تاثیر یادگیری سازمانی، هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مالی شرکتهای نوآور مستقر در پارک علمی
The effect of business intelligence, organizational learning and innovation on the financial performance of innovative companies located in Science Park

 

چکیده:

کلید موفقیت تجارت برای بسیاری از شرکت ها، استفاده صحیح از داده ها جهت تصمیم گیری بهتر، سریع تر و بی-نقص تر است. شرکت ها جهت دستیابی به این هدف نیاز به استفاده از ابزارهای قوی و موثری مانند هوش تجارت (BI) به عنوان عامل مثبتی که می تواند آنها را در مکانیزه کردن کارهای آنالیز، تصمیم گیری، تدوین استراتژی و پیش بینی کمک کند، دارند. به عبارت دیگر، هدف استفاده از BI در این شرکت ها جمع آوری، پردازش، و آنالیز حجم زیادی از داده و تبدیل آن ها به ارزش تجاری موثر بر تصمیم گیری از طریق ایجاد پلتفرم های گزارشی هوشمند تحلیلی است. بنابراین، هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی سازی BI، یادگیری سازمانی (OL) و نوآوری و استفاده از کاربردهای آن ها می تواند سبب افزایش عملکرد مالی این شرکت ها شود یا خیر. طبق اشاره قبلی، جمعیت آماری این پژوهش شرکت های نوآوری واقع در پارک علمی با 400 نفر کارمند است و بنا به جدول مورگان، 196 نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای است که روایی و پایایی آن اندازه گیری شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که BI و نوآوری، تأثیری حیاتی بر عملکرد شرکت ها دارد. اما هیچ ارتباط معنی داری میان OL و عملکرد مالی این شرکت ها وجود نداشت.

 

مقاله انگلیسی با ترجمه چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای کوچک و متوسط
Challenges of Cloud-ERP Adoptions in SMEs

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی چالش های پذیرش سامانه ی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ابری در کسب وکارهای کوچک و متوسط در پیشینه ی پژوهشی می پردازد. سامانه های ERP ابری فرصت های تازه ای برای شرکت ها فراهم می آورند و سامانه های ERP را عمدتاً برای شرکت های کوچک تر دسترس پذیرتر می سازند تا کسب وکارهای بزرگ تر. با وجود این، سازمان ها همچنان چالش هایی مرتبط با پذیرش و پیاده سازی نرم افزار مبتنی بر ابر و استفاده از سامانه های تازه تجربه می کنند. پیشینه ی پژوهشی موجود در این حوزه عمدتاً بر چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای بزرگ متمرکز می شود. پیشینه ی پژوهشی مرتبط پیرامون چالش هایی که در کسب وکارهای کوچک و متوسط تجربه شده اند، یا نسبتاً قدیمی است یا به طور انحصاری به این موضوع نپرداخته است. از همین رو، این خلاء پژوهشی می-بایستی بیش از پیش بررسی شود تا درک بهتر و بینشی درباره ی این حوزه به دست آید. بر پایه ی چهار مرحله ی چرخه ی تجربه ی سامانه ی سازمانی، ما چالش های مربوط به پذیرش ERP ابری کسب وکارهای کوچک و متوسط در پیشینه ی موجود را شناسایی و طبقه بندی می کنیم.

 

مقاله انگلیسی با ترجمه ریسک دم و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک)

ریسک دم و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک)
Tail risk and systemic risk of finance and technology (FinTech) firms

 

چکیده

شرکت های فناوری به طور فزاینده ای در حال حرکت به سوی زمینه های مالی هستند. آن ها می توانند از داده های کاربران خود استفاده کرده و خدماتی را پیشنهاد دهند که تا پیش از این ناممکن بود. این حرکت ممکن است منجر به ایجاد چالش های جدیدی برای پایداری مالی شود. این مقاله، به طور تجربی ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های فناوری را ارزیابی می کند. نمونه داده ما از شرکت های فناوری تشکیل شده است و همچنین ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی را به منظور مقایسه، ارزیابی می کنیم. ما داده های بازگشتی روزانه سهام را از ۲ آوریل ۱۹۹۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ مورد استفاده قرار می دهیم و نظریه مقدار حدی تک متغیره (EVT) را برای تعیین ریسک تعقیبی سهام، اتخاذ می کنیم. معیار انتخاب ما ارزش بازار است و بیست شرکت برتر فناوری و بیست شرکت برتر مالی را برای ارزیابی ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی انتخاب می کنیم. ما نتیجه گرفتیم که ریسک تعقیبی شرکت های فناوری از ریسک تعقیبی شرکت های مالی بیشتر است، در حالی که احتمال کمی وجود دارد که این شرکت ها به واسطه شوک از سوی سیستم، در شرایط دشوار و مضیقه قرار گیرند. هرچند این یافته هنگامی که از داده های اخیر توسط تخمین های چرخشی شش ساله خود استفاده می کنیم، برای شرکت های فناوری برعکس می شود. ما نتیجه می گیریم که مشابه با شرکت های مالی، باید برای شرکت های فناوری نیز مقررات سختگیرانه تری وجود داشته باشد ؛ زیرا شرکت های فناوری نسبت به شرکت های مالی، مخاطره آمیزتر هستند. مقاله ما دارای پیامدهای مهمی برای مقررات مالی ملی و جهانی است.

مقاله انگلیسی با ترجمه اجازه دهید شما را به مدیر مبتنی بر هوش مصنوعی خود منتقل کنم: تاثیر تخصیص عناوین شغلی در سطح مدیر به عوامل مبتنی بر هوش

اجازه دهید شما را به مدیر مبتنی بر هوش مصنوعی خود منتقل کنم: تاثیر تخصیص عناوین شغلی در سطح مدیر به عوامل مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) بر نتایج بازاریابی
Let me transfer you to our AI-based manager: Impact of manager-level job titles assigned to AI-based agents on marketing outcomes

 

چکیده

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که تا چه اندازه، عناوین شغلی اختصاص داده شده به عامل های AI می تواند بر ادراک مشتری از این عامل ها و در نهایت پیامدهای بازاریابی آنها مانند رضایت مشتری، نگرش نسبت به برند و نیت خرید محصولات پیشنهادی توسط AI تاثیر بگذارد. همچنین، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه مشتریان این عامل AI را به صورت مدیری درک می کنند که با نماینده یک فرد یا AI کار می کند. در میان این آزمایش ها (استفاده از یک سناریو و یا ترکیبی از یک سناریو و ربات پاسخگو واقعی AI)، مطالعه نشان می دهد که مشتریان، مدیر AI را از نظر محبوبیت، دانش مداری و قابل اعتماد بودن، مثبت تر از نماینده AI و مدیر انسانی می دانند. مشتریان از مدیر AI، زمانی که از نماینده AI به مدیرAI انتقال داده می شوند، نسبت به زمانی که از یک نماینده انسانی انتقال داده می شوند، تصور مثبت تری دارند. علاوه بر این، اختصاص عناوین شغلی به عامل های AI پیامدهای عمیق مطلوبی بر رضایت مشتری، نگرش نسبت به برند و نیات مشتریان به خرید محصولات پیشنهاد شده طی گفتگو با مدیر AI دارد.

 

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیرات نشانه های اکتشافی و سیستماتیک تبلیغاتی بر آگاهی از برند مصرف کننده و قصد خرید: بررسی اثر سوگیری پردازش اطلاعا

تاثیرات نشانه های اکتشافی و سیستماتیک تبلیغاتی بر آگاهی از برند مصرف کننده و قصد خرید: بررسی اثر سوگیری پردازش اطلاعات اکتشافی
The effects of ad heuristic and systematic cues on consumer brand awareness and purchase intention: Investigating the bias effect of heuristic information processing

چکیده

با افزایش تعداد کاربران دیجیتال ، تبلیغات رسانه‌های اجتماعی به یک کانال بازاریابی حیاتی برای جذب و حفظ مشتریان تبدیل می‌شود. با توجه به مدل هیوریستیک – سیستماتیک ، این تحقیق به بررسی اثرات نشانه‌های سیستماتیک تبلیغات شامل ارزشمندی تبلیغات و متقاعد کنندگی تبلیغات و نشانه هیوریستیک تبلیغات می‌پردازد که مقوله پوستر تبلیغات بر آگاهی از برند مصرف‌کننده و تاثیر متوالی بر قصد خرید مصرف‌کننده است. یک طرح آزمایشی با نمایش دو دسته از پوستر تبلیغاتی یعنی شرکت و اینفلوئنسر ، برای جمع‌آوری شواهد تجربی ایجاد شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که ارزشمندی تبلیغات و متقاعد کنندگی به آگاهی بیشتر مصرف‌کننده از برند و قصد خرید کمک می‌کند. مقوله پوستر می‌تواند تاثیر ارزشمندی آگهی را به طور مثبت تحت‌تاثیر قرار دهد و پوستر شرکت زمانی که محتوای آگهی را کنترل می‌کند ، بهتر از پوستر تاثیرگذارتر عمل می‌کند. یافته‌ها وقوع همزمان پردازش اطلاعات هیوریستیک و سیستماتیک در زمینه تبلیغات رسانه‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. این تحقیق درک فعلی تبلیغات رسانه‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و مفاهیم عملی را برای بازاریابان فراهم می‌کند تا بر روی پوسترهای تبلیغاتی مختلف با توجه به ارزشمندی تبلیغات و ویژگی متقاعد کنندگی سرمایه‌گذاری کنند.

 

مقاله انگلیسی با ترجمه پیشینه فرهنگی کارکنان چگونه بر تاثیر دورکاری بر استرس شغلی اثر می گذارد؟

پیشینه فرهنگی کارکنان چگونه بر تاثیر دورکاری بر استرس شغلی اثر می گذارد؟ نقش فاصله قدرت، فردگرایی و باورها در مورد دورکاری

How does employee cultural background influence the effects of telework on job stress? The roles of power distance, individualism, and beliefs about telework

چکیده:

تحقیقات قبلی در مورد دورکاری و استرس شغلی یافته های مفید و متناقضی گزارش کرده اند و اثرات غیر مشخص و ناکارآمد دورکاری بر سطح استرس شغلی و رفاه کارکنان را نشان داده اند. این مطالعه برای بررسی و مقایسه اثرات سودمند و ناکارآمد دورکاری بر استرس شغلی ، از تحقیقات دورکاری و نظریه ارزش های فرهنگی استفاده می‌کند و نقش تعدیل‌کننده پیشینه فرهنگی کارکنان (به عنوان مثال، فردگرایی و فاصله قدرت) را تحلیل می‌کند که انتظار می رود تأثیر پیشینه فرهنگی از طریق باورهای کارمند در مورد اثربخشی و انزوا اجتماعی ناشی از دورکاری بر اثرات دورکاری منتقل شود. اگرچه تحقیقات قبلی اثرات دورکاری در مشاغل و صنایع مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند، اما به موضوعات مرتبط با تأثیر دورکاری بر استرس شغلی در بین کارکنان با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت ، توجه بسیار کمی شده است. برای اجرای موفقیت آمیز سازوکارهای دورکاری، سازمان ها باید نسبت به تاثیر یا عدم تاثیر پیشینه فرهنگی کارکنان بر اثربخشی دورکاری آگاهی داشته باشند. همه‌گیری کووید-۱۹ و اجرای سازوکارهای دورکاری در بسیاری از کشورها اهمیت درک تأثیر فرهنگ بر رابطه ی دورکاری و رفاه کارکنان را تشدید می‌کند. فرضیه ها از طریق یک مطالعه پیمایشی سه مرحله ای با ۶۰۴ کارمند دورکار از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج نشان می‌دهد که دورکاری فقط زمانی موجب کاهش استرس شغلی می شود که کارکنان باور نداشته باشند که دورکاری منجر به انزوای اجتماعی می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که  کارمندانی که امتیاز بیشتری در آزمون فاصله قدرت کسب کرده اند، باورهای منفی بیشتری در مورد دورکاری دارند، در حالی که کارکنان با امتیازات فردگرایی بالاتر، باورهای مثبتی در مورد اثربخشی دورکاری دارند.

 

مقاله انگلیسی با ترجمه راه اندازی مجدد اقتصاد به روشی تاب آور: ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای شرکت ها در COVID-19

چکیده

این مقاله، اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) را برای شرکت ها در کووید-19 بررسی می کند. ما با استفاده از داده های شرکت های بورسی در چین در می یابیم که سطح بالای CSR برای بهبود بازده های سهام سودآور و نتیجه بخش است. از همه مهمتر اینکه تحلیل مکانیسم نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند سرمایه اعتماد اجتماعی را برای شرکت ها به دنبال داشته باشد، و می توان عملکرد شرکتی را در طول همه گیری بهبود دهد. آزمون های بیشتر نشان می دهند که اثرات مسئولیت های حمایت از کارکنان و حفاظت زیست محیطی بر بازده های سهام حتی معنی دارتر هستند. یافته های ما اهمیت سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی را نشان می دهند و پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارند.

2. روش شناسی و داده

2.1. روش شناسی

در این مقاله، هفته پنجم از سال 2020 بعنوان هفته رویداد تلقی می شود، زیرا رئیس شهر ووهان اقدامات کنترل آمد و شد را در 23 ژانویه سال 2020 اعلام کرد، این روز قبل از جشنواره بهار بود و شوک هایی را به بازار مالی وارد کرد. روش مدل بازار برای اندازه گیری بازده غیر عادی استفاده می شود:

که R_(i,t) بازده سهام شرکت i را در هفته معامله ای t نشان می دهد، و R_(M,t) بازده بازار را در زمان t نشان می دهد. سطح بازده بازار در دوره زمانی [-100,-10] قبل از هفته رویداد برآورد می شود. از آنجا که قیمت بازار سهام چین دو ماه پس از هفته رویداد در میانه همه گیری کووید-19 بازیابی شد، بازده های سهام یک ماه قبل و دو ماه بعد از هفته رویداد بعنوان داده نمونه برای این تحقیق انتخاب شدند. بازده غیر عادی با استفاده از مدل زیر محاسبه می شود (2):

امتیاز بدست آمده توسط شرکت ها در مسئولیت اجتماعی بعنوان متغیر توصیفی در این مقاله انتخاب می شود. علاوه بر این، هر چه امتیاز بیشتر باشد، شرکت عملکرد بهتری در تحقق مسئولیت اجتماعی خود دارد. علاوه بر این، مجموعه داده دقیق از مخارج مسئولیت اجتماعی شرکت شامل دسته های زیر می شود: حمایت از سهامدار/بستانکار، حمایت از کارکنان، حمایت از تامین کننده/مشتری، حمایت محیطی، و حفظ روابط مردمی. تمرکز ما بر هزینه های مربوط به حمایت از کارکنان، حفاظت از محیط زیست، و حفظ روابط مردمی است که به این دلیل است که این طبقه بندی ها فراتر از الزامات حقوقی و نظارتی هستند. لازم به ذکر است که تغییر در مسئولیت اجتماعی شرکت یک روند کند است (گویسو و همکاران، 2004). گسترش سریع همه گیری کووید-19 نشان می دهد که قابلیت شرکت ها برای واکنش به موقع بسیار محدود است، و این واکنش بازار سهام عمدتا متکی بر سطح از قبل موجود مسئولیت اجتماعی شرکت است. با توجه به این نکته، میانگین امتیاز مسئولیت اجتماعی بدست آمده بین سال های 2016 و 2018 در این مقاله استفاده می شود، که از مسائل درونزای ناشی از علیت معکوس تا حدی جلوگیری می کند.

مقاله انگلیسی با ترجمه کووید-۱۹، شیوه های مدیریت ایمنی محل کار، عدم امنیت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

چکیده:

واکنش سازمان‌ها و کارمندان به پاندمی کووید-۱۹ چگونه است؟ آیا در این بحران بهداشت جهانی ،رویکرد های مدیریت ایمنی محل کار (WSPها) می تواند رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (OCB) را کنترل کند؟ آیا ادراک کارکنان از ریسک های مرتبط با کووید-۱۹ و عدم امنیت شغلی می تواند نقش میانجی در رابطه بین WSP و OCB ایفا کند؟ این تحقیق با تکیه بر نظریه های تبادل اجتماعی و انگیزه حفاظت، به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است. با تجزیه و تحلیل داده های نظرسنجی از ۵۰۱ کارمند ویتنامی با استفاده از نرم افزار SmartPLS، دریافتیم که WSP ها به طور مثبت بر OCB تأثیر می گذارند و تأثیر منفی بر عدم امنیت شغلی درک شده دارند. علاوه بر این، ریسک درک شده مرتبط با کووید-۱۹  بر عدم امنیت شغلی درک شده و OCB تأثیر مثبت دارد. در ویتنام که کشوری در حال توسعه با فرهنگ جمع گرایانه می باشد، برخلاف انتظار، WSP ها به جای کاهش ترس کارکنان، ریسک درک شده مرتبط با کووید-۱۹ را افزایش می دهند. همچنین، درک کارکنان از عدم امنیت شغلی با OCB همبستگی آماری ندارد. علاوه بر این، ریسک درک شده مرتبط با کووید-۱۹ در رابطه بین WSPs-OCB نقش واسطه جزئی دارد. این تحقیق قدرت WSP ها و همچنین اقدامات مرتبط با اطمینان روانی کارکنان در طول همه گیری ها را برجسته کرده است.

کلمات کلیدی: ریسک درک شده مرتبط با همه گیری کووید-۱۹، شیوه های مدیریت ایمنی محل کار، عدم امنیت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی

مقاله انگلیسی با ترجمه استراتژی های پوشش ریسک برای خرده فروشان برق با استفاده از بیمه و مشتقات آب و هوایی استرانگل

چکیده:

با افزایش روز افزون حوادث شدید آب و هوایی و توسعه منابع انرژی توزیع شده، خرده فروشان برق در طول فرآیند های عملیات تجاری با ریسک های بیشتری در هر دو سطح انتقال و توزیع مواجه خواهند شد. برای ریسک های در سطح انتقال، خسارات هنگفت به خطوط انتقال و برج‌ها ناشی از حوادث شدید، مانند آتش‌سوزی مراتع، طوفان یخ، و سیل، منجر به کمبود برق خواهد شد. برای ریسک ها در سطح توزیع، تغییرات تقاضا مطابق با تغییر دما منجر به مشکل در تولید انرژی برای خرده فروشان می شود. در این مقاله، علاوه بر قرارداد دوجانبه عادی، بیمه، مشتقات آب و هوای استرانگل و سیستم ذخیره انرژی برای پوشش ریسک در هر دو سطح انتقال و توزیع پیاده سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی سود بیشتری را برای خرده‌فروشان در تابستان و زمستان در مقایسه با مدل عادی که هیچ حوادث شدیدی رخ نمی‌دهد تضمین می‌کند. هنگامی که حوادث شدید در تابستان و زمستان رخ می دهد، مدل پیشنهادی کاهش سود کمتری نسبت به مدل عادی دارد. به طور خلاصه، سود کلی خرده‌فروشی که از مدل پوشش ریسک پیشنهادی استفاده می‌کند، بیشتر از مدل عادی است و تغییرات سود کلی مدل عادی حدود ۲۶ درصد بیشتر از مدل پیشنهادی است. علاوه بر این، زمانی که بودجه خرده فروش کافی باشد، می توان هر سه ابزار پوشش ریسک را بکار گرفت و وقتی بودجه خرده‌فروش محدود است، اولویت سرمایه‌گذاری باید اول بیمه ، دوم مشتقات آب و هوای استرانگل و سوم سیستم ذخیره‌سازی انرژی باشد.

کلیدواژه: بازارهای برق، روش ارزیابی ریسک تعدیل شده، مشتقات آب و هوایی استرانگل، مدیریت ریسک، سیستم ذخیره انرژی

مقاله انگلیسی با ترجمه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

چکیده:
این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را بر اساس رویکردهای جدید مبتنی بر ریسک ، از جمله ریسک های سیاسی ، ریسک های مالی ، ریسک های اقتصادی و ریسک های ترکیبی مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه از یک مدل آستانه پانل برای تجزیه و تحلیل تجربی داده های پانل کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ استفاده می کند. نتایج نشان می دهد وقتی از ریسک های ترکیبی و ریسک های سیاسی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه واحد(تک آستانه) وجود دارد. هنگامی که این آستانه فزونی یابد ، تأثیر مثبت انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وقتی از ریسک های اقتصادی و ریسک های مالی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه مضاعف وجود دارد. هنگامی که مقدار آستانه اول فزونی یابد ، اما نه آستانه دوم ، انرژی تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد. با این حال ، هنگامی که ریسک اقتصادی و ریسک مالی بین دو مقدار آستانه قرار نگیرد ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی رابطه منفی غیر معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها: ریسک های کشور ، انرژی های تجدیدپذیر ، توسعه اقتصادی ، داده های پانل

* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---