loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

موارد خراب نظریه بازی,سرمایه گذاری محافظتی,ستراتژی های همکاری,انتشار کربن,مقالات مدیریت مالی,مدیریت مالی,ترجمه مقاله,خرید مقاله,مقالات ترجمه شده,Deteriorating items,Game theory,Preservation investment,Cooperative strategies,Carbon emission,پروژه و مقالات دانشگاهی,مقالات ارشد,مقالات تخصصی ارشد,پایان نامه,پایان نامه ارشد,پروژه وان,

دانلود مقاله چولگی، ریسک پایه و تقاضای معامله آتی بهینه

پارس پروژه بازدید : 61 جمعه 18 مرداد 1398 نظرات ()

چکیده

یک مدل پوشش ریسک حداکثر سودمندی مورد انتظار از معامله آتی را معرفی می کنیم که در آن درآمد نقدینگی و معامله آتی از توزیع نرمال چولگی دومتغیره پیروی می کند، و بیشتر اثر چولگی بر تقاضای معامله آتی مطلوب را در نظر می گیرد. نسبت به معیار نرمال دومتغیره، چولگی زمانی که عامل به طور قابل توجهی ریسک گریز است تاثیر دارد. تقاضای پوشش ریسک خالص، بسته به چولگی نسبی موقعیت معامله آتی و نقدینگی یا بیشتر یا کوچکتر از تقاضای واریانس حداقل است. تفاوت بین پوشش ریسک خالص و تقاضای واریانس حداقل با ریسک پایه افزایش می یابد، یعنی همبستگی ناقص بین بازده نقدینگی و معامله آـی وجود دارد. هنگامی که عامل تا حدودی، اما نه بی نهایت ریسک گریز است، فضایی برای موقعیت های احتمالی و تقاضای معامله آتی بهینه وجود دارد که از ریسک پایه و بازده مورد انتظار در بازار معاملات آتی ناشی می شود.

چکیده انگلیسی

We propose a maximum-expected utility hedging model with futures where cash and futures returns follow a bivariate skew-normal distribution, such to consider the effect of skewness on the optimal futures demand. Relative to the benchmark of bivariate normality, skewness has a material impact when the agent is significantly risk averse. Pure hedging demand is either greater or smaller than minimum-variance demand, depending on the relative skewness of cash and futures positions. The difference between pure hedging and minimum-variance demand increases with basis risk, i.e. the imperfect correlation between cash and futures returns. When the agent is moderately but not infinitely risk averse, there is room for speculative positions, and the optimal futures demand is driven by both basis risk and the expected return on the futures market.

عوامل تعیین کننده پویایی جنبش مشترک بین صکوک و اوراق قرضه قراردادی

پارس پروژه بازدید : 73 پنجشنبه 09 خرداد 1398 نظرات ()

عوامل تعیین کننده پویایی جنبش مشترک بین صکوک و اوراق قرضه قراردادی

چکیده

این مقاله چارچوب چند متغییره GARCH را جهت بررسی همبستگی های شرطی و ارتباطات نوسان بین صکوک و بازارهای اوراق قرضه متعارف در اروپا، ایالات متحئه و بازارهای نوظهور اتخاذ می نماید. ما در می یابیم که صکوک و اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری متعارف دارای واکنش پائین تر نوسان شرطی به شوک های بازار و پایداری بالاتر هستند؛ ما همچنین درمی یابیم که بازده صکوک نسبت به اوراق قرضه مبتنی بر سرمایه گذاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا دارای نوسان کمتری هستند. علاوه بر این، ما به همبستگی متغییر زمانی، مثبت، شرطی بین بازده صکوک و بازارهای اوراق قرضه پیشرو پی می بریم، که برگرفته از اقتصاد کلان در حال تغییر و شرایط بازار است. ما مشاهده می نمائیم که در طول رکود، همبستگی پویا بین صکوک و بازارهای اوراق قرضه افزایش می یابد. علاوه بر این، ما نقطه انفصال ساختاری در مسیرهای همبستگی های پویای مرتبط با شوک های خارجی، از قبیل بحران بدهی دولتی و اعلامیه های کاهش اندوخته فدرال را مشخص می نمائیم. در نهایت، ما به بررسی نحوه اثر گذاری عوامل بازار بر همبستگی ها می پردازیم. ما به تغییرات رفتاری قابل توجه در رابطه صکوک- اوراق قرضه پی می بریم، که توسط نقدینگی بازار، قیمت های نفت خام، اطلاعات اعتبار ایالات متحده، و عدم قطعیت بازار سهام شرح داده می شوند. نتایج ما دارای پیامدهای مفید برای صادر کنندگان صکوک، مدیران سهام، و مدیران ریسک در بازارهای نوظهور و توسعه یافته می باشند.

چکیده انگلیسی

This paper adopts a multivariate GARCH framework to examine conditional correlations and volatility linkages between sukuk (Islamic bonds) and conventional bond markets in Europe, the United States, and emerging markets. We find that sukuk and conventional investment-grade bonds have a lower reaction of conditional volatility to market shocks and higher persistence; we also find that sukuk returns are much less volatile than U.S. and EU investment-grade bonds. Further, we find a time-varying, positive, conditional correlation between sukuk returns and leading bond markets, which is driven by changing macroeconomic and market conditions. We observe that during recessions, the dynamic correlation between sukuk and bond markets tends to increase. Moreover, we unveil structural breakpoints in paths of dynamic correlations corresponding to external shocks, such as the sovereign debt crisis and the Federal Reserve’s tapering announcements. Finally, we examine how market-wide factors affect correlations. We find significant behavioral shifts in the sukuk-bonds relationship, which are explained by market liquidity, crude oil prices, U.S. credit information, and stock market uncertainty. Our results have useful implications for sukuk issuers, portfolio managers, and risk managers in both emerging and developed markets.

بهره‌وری بانک و رشد صنعت در طی بحران‌ های مالی

پارس پروژه بازدید : 91 شنبه 24 فروردين 1398 نظرات ()

بهره‌وری بانک و رشد صنعت در طی بحران‌ های مالی

Bank efficiency and industry growth during financial crises

چکیده
بحرانهای مالی مشکلات زیادی برای رشد ایجاد میکنند و در این دوران افزایش بی ثباتی اقتصادی خیلی مهم است که بطور کامل چگونگی این رخداد دک شود. بسیاری از مقالات رابطه ی بین رشد و سطح توسعه ی مالی با استفاده از اعتبارات بخش خصوصی، که به مشکلات ناخواسته بسیاری منجر میشود، را تحلیل کرده اند. با این وجود، تعداد خیلی کمی از بهره وری بانک برای اندازه گیری توسعه بخش مالی استفاده کرده اند. هدف این مقاله تحلیل تاثیر بهره وری بانک روی رشد ارزش افزوده ی صنایعی که بیشتر وابسته به تامین مالی خارجی در خلال بحران مالی بوده اند، است. بخصوص، از روش پوشش تحلیلی داده ها برای اندازه گیری بهره وری بخش بانکی در سراسر کشورها استفاده میکند، بر طبق استراتژی عملی که به وسیله ی راجان و زینگالز پیشنهاد شده است (1998). نتیجه اصلی ما نشان میدهد که بهره وری بانکی بهره وری بانکی محدودیت های اعتباری را بهبود بخشیده است و نرخ رشد صنایع وابسته به تامین مالی را در خلال بحران را بالا برده است. این یافته اهمیت مهم و در نظر نگرفته شده ی بهره وری بانکی در تسکین بخشیدن تاثیرات منفی بحران مالی بر روی رشد صنایعی که بیشتر وابسته به تامین مالی خارجی هستند، را نشان میدهد.
چکیده انگلیسی
Financial crises pose many problems for growth, and in this time of increasing financial instability it is important to fully understand why this happens. Many papers have analyzed the relationship between growth and a country's level of financial development using private credit, which leads to several unexpected problems. However, very few have used bank efficiency to gauge the development of the financial sector. The aim of this paper is to analyze the effect of bank efficiency on value-added growth of industries that were most dependent on external financing during the financial crisis. Specifically, it uses the data envelopment analysis (DEA) method to measure the efficiency of the banking sector across countries, according to the empirical strategy offered by Rajan and Zingales (1998). Our main result shows that bank efficiency relaxed credit constraints and increased the growth rate for financially dependent industries during the crisis. This finding shows the great but overlooked importance of bank efficiency in mitigating the negative effects of financial crises on growth for industries that are most dependent on external financing.

ایجاد شغل و تاثیر اقتصادی انرژی تجدید پذیر در هلند

پارس پروژه بازدید : 92 شنبه 24 فروردين 1398 نظرات ()

ایجاد شغل و تاثیر اقتصادی انرژی تجدید پذیر در هلند

Job creation and economic impact of renewable energy in the Netherlands
چکیده
این مطالعه به ارزیابی تاثیر اقتصادی تغییرات در جهت ترکیب نیروی برق تجدید پذیر در هلند با استفاده از neo-Keynesian CGEM ThreeMe می پردازد. این سناریو توسط گزارش Urgenda در خصوص انرژی 100% پایدار در هلند تا 2030 الهام گرفته شده است که با استفاده از مدل انتقال انرژی توسعه یافته توسط Quintel تعیین می گردد. با استفاده از خروجی ETM با توجه به تغییر در سهم تولید نیروی برق به عنوان ورودی در ThreeMe، ما تاثیر را از لحاظ متغییرهای اقتصادی کلیدی استنتاج می نمائیم. ما درمی یابیم که انتقال به انرژی تجدید پذیر ممکن است دارای تاثیر مثبت بر اقتصاد هلند بوده، به ایجاد تقریبا 50000 شغل جدید تا سال 2030 پرداخته و تقریبا 1% تولید خانگی ناخالص را بیافزاید.
چکیده انگلیسی
This study evaluates the economic impact of a shift towards renewable electricity mix in the Netherlands using the neo-Keynesian CGEM ThreeME (Multi-sector Macroeconomic Model for the Evaluation of Environmental and Energy policy). This scenario has been inspired by the Urgenda's report ‘Energy 100% Sustainable in the Netherlands by 2030’, which have been quantified using the Energy Transition Model (ETM) developed by Quintel. Using the output of the ETM regarding the change in the electricity generation shares as input in ThreeME, we derive the impact in terms of key economic variables (GDP, employment, investment, value-added, prices, trade, tax revenue, etc.). We find that transition to renewable energy may have a positive impact on the Dutch economy, creating almost 50 000 new jobs by 2030 and adding almost 1% of gross domestic product.

قیمت گذاری و مصوبات موجودی در زنجیره تامین مواد غذایی با وقفه در تولید و تخریب کنترل

پارس پروژه بازدید : 206 یکشنبه 14 شهريور 1395 نظرات ()
قیمت گذاری و مصوبات موجودی در زنجیره تامین مواد غذایی با وقفه در تولید و تخریب کنترل
 
Pricing and inventory decisions in the food supply chain with production disruption and controllable deterioration
چکیده
خرابی مواد غذایی در اکثر کشورهای جهان دچار یک مشکل اساسی است که ممکن است باعث زیان های اقتصادی و زیان های زیست محیطی شود. در این مقاله، مدل بازی Stackelberg برای یک زنجیره تامین مواد غذایی سه سطحی (شامل یک خرده فروش، یک فروشنده و یک تامین کننده) با ایجاد اختلال تولید ایجاد شده است که هدف آن بررسی تصمیم گیری قیمت گذاری، موجودی و بهینه سازی مطلوب برای به حداکثر رساندن سود فردی می باشد. در زنجیره تأمین غیر متمرکز، شرکت های بالادستی به عنوان رهبران و شرکت های پایینی به عنوان دنبال کننده ها عمل میکنند عمل می کنند. با توجه به پیچیدگی ریاضی، یک الگوریتم تصویری برای حل مشکل توسعه داده شده است. آزمایشات عددی نشان می دهد که سرمایه گذاری محافظ خرده فروش نه تنها به نفع خود، بلکه از فروشنده و تامین کننده نیز سود می برد. تست های عددی نشان می دهد که سرمایه گذاری محافظ خرده فروش نه تنها به نفع خود، بلکه از فروشنده و تامین کننده نیز سود می برد. مقایسه تصمیمات بهینه در آن مدل "ادغام رو به جلو" و "مدل ادغام عقب"، همکاری عمودی اعضای زنجیره تامین به افزایش کل سود کمک کند. در ضمن، ردیابی کربن زنجیره تامین مواد غذایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مشخص شده است که همکاری عمودی موجب کاهش انتشار کربن می شود. در اغلب موارد، "یکپارچه سازی رو به جلو"، از استراتژی "ادغام عقب" بهتر عمل می کند، زیرا سبب می شود که خرده فروش بیشتر در حفظ و کاهش مصرف مواد غذایی موثر باشد. سایر مفاهیم مدیریتی نیز در این مقاله نشان داده شده است.
چکیده انگلیسی
Food deterioration is becoming a crucial problem for most countries in the world, which may cause both economical losses and environmental damages. In this paper, a Stackelberg gaming model for a three-level food supply chain (consists of one retailer, one vendor and one supplier) with production disruption is establised, which aims to study the optimal pricing, inventory and preservation decisions that maximize the individual profit. In the decentralized supply chain, upstream firms act as leaders and downstream firms as followers. Due to the mathematical complexity, an illustrative algorithm is developed to solve the problem. Numerical tests show that retailer's preservation investment not only benefits itself, but also benefits the vendor and the supplier. Comparing the optimal decisions to that in the ‘forward integration’ and ‘backward integration’ model, supply chain members' vertical cooperation helps to enhance the total profit. Meanwhile, the carbon footprint of the food supply chain is also studied. It is found that, vertical cooperation contributes to the reduction of carbon emission. In most situations, ‘forward integration’ outperforms ‘backward integration’ strategy because it incents the retailer to invest more in preservation and reduce food deterioration. Other managerial implications are also shown in the paper.
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 5
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 15
 • بازدید امروز : 39
 • باردید دیروز : 103
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 552
 • بازدید ماه : 814
 • بازدید سال : 25,697
 • بازدید کلی : 188,984