loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

پروژه و مقالات دانشگاهی,ترجمه متون تخصصی,پروپوزال و مقاله کنفرانس

بررسی میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

پارس پروژه بازدید : 132 جمعه 03 خرداد 1398 نظرات ()

رشته:فقه و مبانی حقوق اسلامی

گروه:الهیات

موضوع

بررسی میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

چکیده
یکی ازمسائل حقوقی درنظام خانوادگی اسلامی نفقه است.نفقه نوعی مسئولیت مالی که با شرایط خاص خود بر عهده اشخاص گذاشته می شود. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از زوجیت و خویشاوندی و بردگی، شاید پرداختن به میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت که امروزه کانون بحث و چالش شده است، بیشتر اهمیت داشته باشد.چه امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند.گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته فراموشی سپرده است و نسل ها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است.  

مقاله بررسی تحولات تعریف جنایت تجاوز

پارس پروژه بازدید : 148 جمعه 03 خرداد 1398 نظرات ()

بررسی تحولات تعریف جنایت تجاوز

بخش اول-  قبل از جنگ جهانی دوم

در این بخش به تحولات تاریخی مفهوم و تعریف تجاوز با توجه به میثاق جامعه ملل، کنفرانس سال 1919 پاریس، عهدنامه لوکارنو 1925، عهدنامه تحریم جنگ 1928، کنفرانس خلع سلاح 1932 خواهیم پرداخت. پس از جنگ جهانی اول در پی ترس و وحشت ناشی از آن، حرکت های مزبور برای دستیابی به هدف آرمانی ممنوعیت کامل جنگ صورت گرفت اما وقوع جنگ جهانی دوم نشان داد که این اقدامات برای پیشگیری از جنگ کافی نیست.  

مبحث اول- میثاق جامعه ملل

در میثاق از تجاوز تعریفی بعمل نیآمده بود. فقط در اصول  10 و 11 اعضای  جامعه موظف بودند تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر را محترم شمرده و همچنین مازم بودند هر جنگ و یا تهدید جنگی را نقض صلح تلقی  و اقدامات لازم را بعمل آورند. در این رهگذر هیأت اجرائیدر هنگام وقووع تجاوز، تهدید یا خطر جاوز می بایست وسایل لازم را تهیه و اجرای آن را تعهد نماید. لذا  وقوع جنگ یا تجاوز نقض صلح تلقی و اعضا متعهد بودند که از توسل به جنگ و یا ارتکاب تجاوز خودداری و در صورت وقوع عکس العمل لازم را نشان دهند. البته این اصول کاستیهای داشتک ه از جمل آنها عدم تعریف تجاوز بود، ضمن اینکه معیار و مرجع احراز تجاوز نیز مشخص نشده بود.

حاکمیت شرکتی یک شرکت چند ملیتی، دیدگاه‌ های شرکت، صنعت و سازمانی

پارس پروژه بازدید : 150 شنبه 24 فروردين 1398 نظرات ()

حاکمیت شرکتی یک شرکت چند ملیتی، دیدگاه‌ های شرکت، صنعت و سازمانی

Corporate governance of a multinational enterprise: Firm, industry and institutional perspectives

چکیده

ما موضوع این مساله خاص را در مجله امور مالی شرکتی بر حاکمیت شرکتی یک شرکت چند ملیتی با تاکید خاص بر روی شکاف نظری و تجربی در زمینه مسائل مالی پیشین و اثربخشی راه‌حل‌های حاکمیت در زمینه تنظیمات سازمانی مختلف معرفی می‌کنیم ما تحلیل مقالات پذیرفته‌شده با تحقیقات موجود در مورد حاکمیت شرکتی و استراتژی جهانی را ادغام می‌کنیم به طور کلی، کار در این حوزه به تاکید بر اهمیت نهادها، محیط قانونی و فرهنگ در همه جنبه‌های شرکت‌های جهانی ادامه می‌دهد ما این مقاله را با پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده در این زمینه به سرعت در حال گسترش و مهم کسب وکار جهانی به پایان می‌بریم.

چکیده انگلیسی

We introduce the topic of this Special Issue of the Journal of Corporate Finance on corporate governance of a multinational enterprise with a particular emphasis on the theoretical and empirical gaps in prior finance and international business studies associated with corporate governance problems and the effectiveness of governance solutions in the context of diverse institutional settings. We integrate analysis of the accepted articles with existing research on international corporate governance and global strategy. Overall, the work in this area continues to emphasize the importance of institutions, legal environment and culture in all aspects of global enterprises. We conclude the article with suggestions for future research in this rapidly expanding and important area of global business.

بهره‌وری بانک و رشد صنعت در طی بحران‌ های مالی

پارس پروژه بازدید : 159 شنبه 24 فروردين 1398 نظرات ()

بهره‌وری بانک و رشد صنعت در طی بحران‌ های مالی

Bank efficiency and industry growth during financial crises

چکیده
بحرانهای مالی مشکلات زیادی برای رشد ایجاد میکنند و در این دوران افزایش بی ثباتی اقتصادی خیلی مهم است که بطور کامل چگونگی این رخداد دک شود. بسیاری از مقالات رابطه ی بین رشد و سطح توسعه ی مالی با استفاده از اعتبارات بخش خصوصی، که به مشکلات ناخواسته بسیاری منجر میشود، را تحلیل کرده اند. با این وجود، تعداد خیلی کمی از بهره وری بانک برای اندازه گیری توسعه بخش مالی استفاده کرده اند. هدف این مقاله تحلیل تاثیر بهره وری بانک روی رشد ارزش افزوده ی صنایعی که بیشتر وابسته به تامین مالی خارجی در خلال بحران مالی بوده اند، است. بخصوص، از روش پوشش تحلیلی داده ها برای اندازه گیری بهره وری بخش بانکی در سراسر کشورها استفاده میکند، بر طبق استراتژی عملی که به وسیله ی راجان و زینگالز پیشنهاد شده است (1998). نتیجه اصلی ما نشان میدهد که بهره وری بانکی بهره وری بانکی محدودیت های اعتباری را بهبود بخشیده است و نرخ رشد صنایع وابسته به تامین مالی را در خلال بحران را بالا برده است. این یافته اهمیت مهم و در نظر نگرفته شده ی بهره وری بانکی در تسکین بخشیدن تاثیرات منفی بحران مالی بر روی رشد صنایعی که بیشتر وابسته به تامین مالی خارجی هستند، را نشان میدهد.
چکیده انگلیسی
Financial crises pose many problems for growth, and in this time of increasing financial instability it is important to fully understand why this happens. Many papers have analyzed the relationship between growth and a country's level of financial development using private credit, which leads to several unexpected problems. However, very few have used bank efficiency to gauge the development of the financial sector. The aim of this paper is to analyze the effect of bank efficiency on value-added growth of industries that were most dependent on external financing during the financial crisis. Specifically, it uses the data envelopment analysis (DEA) method to measure the efficiency of the banking sector across countries, according to the empirical strategy offered by Rajan and Zingales (1998). Our main result shows that bank efficiency relaxed credit constraints and increased the growth rate for financially dependent industries during the crisis. This finding shows the great but overlooked importance of bank efficiency in mitigating the negative effects of financial crises on growth for industries that are most dependent on external financing.

ایجاد شغل و تاثیر اقتصادی انرژی تجدید پذیر در هلند

پارس پروژه بازدید : 145 شنبه 24 فروردين 1398 نظرات ()

ایجاد شغل و تاثیر اقتصادی انرژی تجدید پذیر در هلند

Job creation and economic impact of renewable energy in the Netherlands
چکیده
این مطالعه به ارزیابی تاثیر اقتصادی تغییرات در جهت ترکیب نیروی برق تجدید پذیر در هلند با استفاده از neo-Keynesian CGEM ThreeMe می پردازد. این سناریو توسط گزارش Urgenda در خصوص انرژی 100% پایدار در هلند تا 2030 الهام گرفته شده است که با استفاده از مدل انتقال انرژی توسعه یافته توسط Quintel تعیین می گردد. با استفاده از خروجی ETM با توجه به تغییر در سهم تولید نیروی برق به عنوان ورودی در ThreeMe، ما تاثیر را از لحاظ متغییرهای اقتصادی کلیدی استنتاج می نمائیم. ما درمی یابیم که انتقال به انرژی تجدید پذیر ممکن است دارای تاثیر مثبت بر اقتصاد هلند بوده، به ایجاد تقریبا 50000 شغل جدید تا سال 2030 پرداخته و تقریبا 1% تولید خانگی ناخالص را بیافزاید.
چکیده انگلیسی
This study evaluates the economic impact of a shift towards renewable electricity mix in the Netherlands using the neo-Keynesian CGEM ThreeME (Multi-sector Macroeconomic Model for the Evaluation of Environmental and Energy policy). This scenario has been inspired by the Urgenda's report ‘Energy 100% Sustainable in the Netherlands by 2030’, which have been quantified using the Energy Transition Model (ETM) developed by Quintel. Using the output of the ETM regarding the change in the electricity generation shares as input in ThreeME, we derive the impact in terms of key economic variables (GDP, employment, investment, value-added, prices, trade, tax revenue, etc.). We find that transition to renewable energy may have a positive impact on the Dutch economy, creating almost 50 000 new jobs by 2030 and adding almost 1% of gross domestic product.

معیار ارزیابی خدمات برای خلق مشترک یک اکوسیستم خدماتی

پارس پروژه بازدید : 154 پنجشنبه 22 فروردين 1398 نظرات ()

معیار ارزیابی خدمات برای خلق مشترک یک اکوسیستم خدماتی

Service benchmarking for the co-creation of service ecosystem
چکیده
فعالیت های خدماتی مبتنی بر زندگی انسان هستند و باید به عنوان سیستم پیچیده ای شامل تعاملات متقابل نقش آفرینان مختلف مورد توجه قرار گیرد. ارزش خدمات باید بر مبنای دیدگاه های مختلف از قبیل رضایت مشتری، رضایت کارکنان، سودآوری یا دیدگاه های ارزش اجتماعی ارزیابی شود. ما روش معیار ارزیابی خدماتی بر اساس مهندسی خدمات را ارائه می دهیم که بر مبنای آن ارائه دهندگان خدمات می توانند نقاط قوت و ضعف خود را از طریق مقایسه درون صنعتی و فرا صنعت یاد بگیرند. این مقاله در مورد چگونگی پشتیبانی از ارائه دهندگان خدمات برای تطبیق مجدد سیستم های خدمات پایدار با داده های واقعی، ارائه شده است.
چکیده انگلیسی
Service activities are basis of human living and should be treated as complex systems including mutual interactions of various players. The value of services should be evaluated from multiple perspectives such as customer satisfaction, employee satisfaction, profitability, or social value perspectives. We propose the service benchmarking method based on service engineering, by which service providers can learn their strong and weak points through inter- and intra-industry comparison. This paper discusses how we could support service providers to re-design sustainable service systems with actual data obtained thorough service benchmarking.

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

پارس پروژه بازدید : 1925 سه شنبه 28 فروردين 1397 نظرات ()

پایان نامه و مقالات ترجمه شده حقوق تمام گرایش ها

تعداد صفحات : 10

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 7
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 21
 • بازدید امروز : 144
 • باردید دیروز : 101
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 1,635
 • بازدید ماه : 2,587
 • بازدید سال : 43,416
 • بازدید کلی : 251,216