درباره سایت

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری - 7

پایان نامه و مقالات دانشگاهی ارشد و دکتری و ترجمه متون تخصصی انجام پروپوزال انجام پاورپوینت و تایپ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: خصوصی

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۶

چکیده:

موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:۱-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟۲-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟۳-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟

تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.

نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.

کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر

پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۵

چکیده:

یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

پایان نامه ‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»

تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۴

چکیده

 

تسليم مبيع و تأديه ثمن به‌مجرد وقوع بيع تحقق نمي‌يابد؛ بلكه تعهدي است كه ۲ طرف ملتزم به ايفاي آن هستند. اين التزام كه با انعقاد عقد ايجاد و با ايفاي آن خاتمه مي‌يابد، تعهدي يك‌طرفه نيست؛ بلكه علت وجودي آن تعهد طرف ديگر است و اگر يكي از آن دو ساقط شود، ديگري نيز از بين مي‌‌رود. در فقه نيز ضمان بايع در قاعده «تلف مبيع قبل از قبض» و «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از اين دو قاعده، كمتر توضيحي درباره معاوضي بودن ضمان بايع و ويژگي‌هاي آن داده شده است. به موجب مفاد ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده ۳۸۷، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.تحلیل ضمان معاوضی یکی از مباحث اساسی در یک قرارداد بیع بین‌المللی است. زیرا این مسأله می‌تواند تا حد زیادی بر فرایند معامله آن  معامله و تعهدات طرفین اثرگذار باشد. قواعد ضمان معاوضی به این سوال پاسخ می دهند که ضمان مزبور در چه زمان و با کدام شرایط از فروشنده به خریدار منتقل می شود. 

کلید واژه : عقد بیع،تسلیم،ضمان معاوضی،تلف قهری،کامن لا،کنوانسیون.


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)

گرایش:حقوق خصوصی

نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۳

چکیده

امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاك می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایي است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت می‌گیرد. قراردادي نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده ۳۶۱ ق.م این ماده مقرر می‌دارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترك طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان هاي ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.

واژگان کلیدي: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

پايان نامه برای دريافت درجه‎ي کارشناسی‌ارشد رشته حقوق “M. A”

گرایش: حقوق 

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۲

چکیده

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

بررسي چالش هاي حقوقي ورودبه سازمان تجارت جهاني باتوجه به موافقتنامه تريپس باتاكيد برحقوق كپي رايت

پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش بین­­ الملل

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۱

چکیده

اهمیت و تاثیر حقوق مالکیت فکری،به ویژه آثار ادبی و هنری،در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. قوانین ملی و معاهدات بین المللی در این زمینه پیشینه ای طولانی دارند.سازمان جهانی تجارتیکی از سازمان هایی است که عضویت در آن می تواند تاثیر فوق العاده ای بر پیشرفت اقتصادی کشور در حوزه ی مالکیت های فکری داشته باشد.اصل عدم تبعیض که شامل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد است، در صورت عضویت در سازمان بر کشورها حاکم می گردد. پیش شرط عضویت در سازمان نیز عضویت در موافقت نامه تریپس است.در صورت عضویت در این موافقت نامه هم باید به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی،قادر به انجام حمایتی حداقل از پدید آورندگان سایر کشورهای عضو باشیم، لذا این تدابیر باید در قوانین ملی منعکس گردد. قوانین موضوعه ی ایران از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۹ در این حوزه دارای کاستی هایی است که در صورت حل آن ها می توان این حمایت حداقل را پوشش داد. بدین منظور می بایست قوانین و مقررات سایر کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی و اصول سازمان جهانی تجارتمورد بررسی قرار گیردو مقررات داخلی را به این معیارها نزدیک نمود. در این صورت می توان به جذب سرمایه داران خارجی در زمینه های اقتصادی مبادرت ورزید. اصلاح و بازنگری در قوانین سابق،ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات، تاسیس معاهدات جدید که در بردارنده ی مصادیق قابل توجه مالکیت های فکری باشد و از این طریق معرفی آن ها به جامعه ی بین الملل و بهره مندی از حقوق مادی این آثار، فرهنگ سازی اقتصادی، بازنگری در تشریفات ثبتی را به عنوان راهکارهای موثر معرفی نمود.


 

کلید واژگان : سازمان تجارت جهانی، چالش، موافقتنامه ی تریپس، حقوق کپی رایت، عضویت.

* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---