درباره سایت

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری - 10

پایان نامه و مقالات دانشگاهی ارشد و دکتری و ترجمه متون تخصصی انجام پروپوزال انجام پاورپوینت و تایپ

اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)

گرايش:حقوق جزا و جرم شناسي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۱۸

چكيده

قصاص در لغت به معناي پيروي كردن مي باشد و تعريف اصطلاحي آن نيز، از معناي لغوي برگرفته است. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي بر اساس تعاريف فقهي و حقوقي، اينگونه قصاص را تعريف مي كند. قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

بررسي سوابق تاريخي جوامع بشري و اديان قبل از اسلام بيانگر اعمال مجازات قصاص در مقابل جرم قتل عمدي و ضرب و جرح عمدي مي باشد و تنها در ميان اديان قبل از اسلام، دين مسيح نيز پيروان خود را به عفو و گذشت توصيه مي نموده است.

نظام حقوقي ايران نيز كه قوانين آن برگرفته از منابع اسلامي مانند قران، روايات و اجماع و عقل مي باشد مجازات قصاص را براي قتل عمدي پيش بيني نموده است.

مطالعه هاي صورت گرفته پيرامون برخوردهاي پيشين جامعه عرب قبل از اسلام بيانگر اين است كه نحوه برخورد با قاتل برحسب قوي يا ضعيف بودن جاني يا تعلق وي به قبيله خاص متفاوت بوده و با ورود شريعت اسلام با وضع قصاص، تناسب بين جرم و مجازات را ايجاد و تفاوت هاي قبيله اي و جنسيتي و مانند آن از بين برده مي شود. از آنجايي كه هدف اسلام حفظ نظم و امنيت و حيات جامعه مي باشد براي تحقق اين هدف، بايستي موانع كافي جهت بازدارندگي از ارتكاب جرم قتل ايجاد مي نمود و اين همان تعيين مجازات قصاص در اسلام است در عين رويكرد شديد اسلام به مجازات قتل عمد، رويكرد تخفيفي نيز با شرايط خاصي نيز لحاظ شده كه همان توصيه به گذشت و عفو مي باشد.

با بررسي جوامعي كه مجازاتي غير از مجازات قصاص براي قتل عمد در نظر گرفته اند، مشاهده مي گردد همچنان ارتكاب به اين جرم در حال افزايش مي باشد.

با توجه به روحيه انتقام جويي انسانها، تنها راه فروكش نموده اين روحيه، برخورد متقابل مي باشد لذا اسلام در حين اينكه به مجرم توجه دارد به مجني عليه يا اولياء دم نيز توجه خاصي قائل است به طوريكه اجراي قصاص را منوط به تقاضاي اولياي دم يا مجني عليه نموده است و همچنين به آنان اين اختيار را داده تا در مقابل عفو و گذشت خود، ديه مطالبه نمايند و اين امر باعث مي شود كه مجازات قصاص با وجود شرايطي قابل تحقق و اجرا گردد و درباره شخص مجرم اجرا گردد و از حالت قبيله اي و جنگ و خونريزي و انتقام جويي و … خارج گردد.

در عين اينكه قصاص با تحقق شرايطي مانند هم كفر بوده، عاقل بودن جاني و مانند آن قابل اجرا مي باشد لذا هنگام اجراي قصاص نيز رعايت شرايطي مانند ممنوعيت از مثله كردن و جلوگيري از آزار و اذيت مجرم هنگام قصاص و مانند آن الزامي است.

 

و در پايان نيز عواملي كه در سياست كيفري اسلام موجب سقوط قصاص مي گردد و عفو و گذشت مجني عليه يا اولياي دم مي باشد كه به صورت مطالبه ديه يا گذشت (بلاعوض) يا مرگ جاني مي باشد. شايان ذكر است در مواردي اگر مجني عليه در حال فرار بميرد بايستي ديه از اموال وي پرداخت گردد و در صورتي كه كسي ايشان را فراري دهد و يا در حين فرار قاتل بميرد فراري دهنده بايستي ديه قتل عمدي را به اولياي دم بپردازد.

اشاعه در مالکیت فکری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۱۷

چکیده :


اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.

اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.

از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.                   

 

کلیدواژگان : اشاعه، مالکیت فکری، حقوق مالی، آفرینۀ مشترک، حقوق معنوی، تصرفات حقوقی.

ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم از منظر بین الملل در دهه های اخیر

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرايش حقوق بين‌الملل

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۱۶

چكيده:


با افزایش نگرانی‌های جامعه جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آنها، این سوال درافکار عمومی جهان مطرح شده است که آیا توسل به زور به منظور جلوگیری از نقضی آشکار و گسترده حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین‌الملل دارد یا خیر؟

تروریسم یکی از واژه‌های مبهم در عرصه بین‌المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینيتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش- واقعیت باشد، برگرفته از بر ساخته‌های گفتمانی و تبلیغی است. در حقیقت تعریف تروریسم یکی از مهمترین مثالها از وجود گرایش‌هایی است که با در نظر گرفتن منافع معرفین آن، رسیدن به توصیف و تبیين بیطرفانه را غیرممکن می‌سازد. پیوند میان مفهوم تروریسم و منافع و تکنولوژی قدرت گروه‌ها، احزاب و دولتها علت اصلی شکست پروژه تعریف علمی این پدیده است.

به نظر می‌رسد کشورهای ار نمی‌توانند اروپایی و آمریکا خودشان را به نداشتن حضور در خاورمیانه راضی کنند، بنابراین همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند در مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و چه بسا کل دنیا دخیل باشند. مخصوصاً آمریکا با توجه به نقشی که پس از فروپاشی شوروی در جهان برای خود قائل است، سعی می‌کند در چارچوب پیمان‌ها و اتحادیه‌های متفاوت، مداخلات خود را در مناطق دیگر گسترش دهد.

 

ادغام شرکت های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق شرکت‌های تجاری

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۱۵

چکیده:


علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می‌باشد. هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.


 

کلید واژه : ادغام، شرکت‌های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل ۴۴

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۱۴

چکیده

حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است،اما بعضی رفتارها توسط مسلمانان یاافرادی که درسرزمینهای اسلامی سکونت دارند،موجب بی حرمتی خون آنها می شودوریختن خون آنها را مباح می گرداند،مرتکبان این اعمال یا جرایم درفقه اسلام به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرارگرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدوین شده قتل مهدورالدم عامل موجه جرم تلقی شده است.

واژگان کلیدی: مهدورالدم،قصاص، قتل

اجرای اسناد رهنی در پرتوآئین نامه جدید اجرا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۱۳ 

چکیده:


با گذشت زمان و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی را اجتناب ناپذیر نمود. علی رغم مغایربا موازین شرع شناخته شدن ماده ۳۴ مصوب سال ۱۳۵۱ از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی به دلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره ۹۴۲۷/۸۶/۱-۱۰/۹/۸۶ ریاست محترم قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده ۷۸۱ آن از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن» تصویب که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره ۱۸۳۶۸-۲۸/۱۲/۸۶ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید. مطابق تبصره ۲ قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام نماید و آئین نامه فعلی در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره تدوین و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره ۱۸۵۰۹-۲۴/۶/۸۷ لازم الاجرا گردیده است. با این وجود در آئین نامه جدید اجرا هنوز ابهامات و چالش­هایی مربوط به نحوه اجرای اسناد رهنی با توجه به مطالعات و بررسی در خصوص نحوه اجرای اسناد رهنی باقی بوده زیرا تنها به صورت شکلی به مراحل جریان کار در خصوص نحوه وصول مطالبات و اجرای سند رهنی اشاره شده است. پس نوشتن آئین نامه جدید که به ذکر مسائل مبهم و ارائه راه حل دقیق و اتخاذ تدبیر مناسب در مواجهه با مشکلات و مسائل آتی که در جریان کار، متصدیان اجرا با آن روبرو می شوند نیاز مبرم می باشد.


 

واژگان کلیدی: اجرای اسناد رهنی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶، مزایده، آئین نامه اجرا

* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---