loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

مقاله تخصصی حقوق

مقاله نقش توبه در جرائم حدي

پارس پروژه بازدید : 160 دوشنبه 06 خرداد 1398 نظرات ()

نقش توبه در جرائم حدي

چكيده

انسان بر اساس اصل آزادي اراده، مسؤول كارهايي است كه انجام ميدهد و بر اساس آن مجازات ميشود. از اين رو، در اسلام براي كارهاي خلاف شرع، مجازات تعيين شده و براي بسياري از جرايم، حد مشخص شده است. اما در اين ميان گاهي عواملي وجود دارد كه از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار مي دهد، مانند توبه. با دقت در آيات و روايات و سخنان فقها در كتب فقهي معلوم ميگردد كه توبه يكي از عوامل سقوط مجازات شمرده شده، به گونه¬اي كه نقش توبه در رفع مجازات، در جرايم "حق الله" مورد پذيرش فقهاي اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به وسيله اقرار يا شهادت شهود، اثر اصلي توبه دانسته¬اند. در اين مقاله توبه و نقش آن در رفع مجازات هاي حدي، مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقاله نفقه اقارب

پارس پروژه بازدید : 179 دوشنبه 06 خرداد 1398 نظرات ()

نفقه اقارب

چكيده

تحقيق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ايران پرتو اندازد. در این تحقیق  تعاریف مربوط به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار گرفته وسپس مباحث متعدد مربوط به نفقۀ اقارب از قبیل مصادیق صعودی ونزولی اقارب، معیار تعیین نفقه، ترتيب اقارب در پرداخت نفقه، خصوصيات و شرايط تعلق نفقه به اقارب،  ضمانت اجراى نفقه اقارب ، تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب و... بحث شده است. در ادامۀ تحقیق برخی موارد کلّی از قبیل ابرا ویا تلف شدن نفقه که میان زوج واقارب مشترک است بررسی و در پایان مباحث نفقۀ اقارب در نظام فقهی وحقوقی اسلامی با نظام غربی( کامن لاو) مقایسه شده است.

مقاله موازین فقهی حقوقی حق شفعه

پارس پروژه بازدید : 152 دوشنبه 06 خرداد 1398 نظرات ()

موازین فقهی حقوقی حق شفعه

چکیده

اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچکس را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر کسی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته، سهم مشتری را تملک نماید و این در حالی است که اراده بایع در این تملک هیچ گونه نقشی ندارد، این حق را حق اخذ به شفعه و صاحب آن را شفیع می نامند. ماده 808 قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است ماده مزبور می گوید: هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قسمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه بیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند . 

مقاله مفهوم سرقفلي و حق کسب و پیشه و تجارت

پارس پروژه بازدید : 157 دوشنبه 06 خرداد 1398 نظرات ()

مفهوم سرقفلي و حق کسب و پیشه و تجارت

چكيده

سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود. همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همینجا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.

مقاله معاونت در قتل عمد

پارس پروژه بازدید : 125 دوشنبه 06 خرداد 1398 نظرات ()

معاونت در قتل عمد 

چکیده:

هدف از مطالعه و تحقيق در رشته هاي مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسي و ديدن شگفتي هاي خدا در طبيعت و خلقت ، فهم قوانين و سنت هاي خدا در زمين جهت خدمت و ايجاد آسايش براي افراد بشر است. علم بدون عمل، هيچ فايده اي نه براي خود فرد و نه براي ديگران نخواهد داشت.

علم حقوق نيز از اين قاعده مستثني نيست. هدف اصلي علم حقوق، ايجاد عدالت، نظم و جلوگيري از تضييع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پوياي يك كشور را در دادگاه ها و در آرا قضايي بايد جست. اجراي دقيق قوانين وضع شده براي همه، اعتماد عمومي و ثبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي يك كشور به ارمغان مي آورد. به نظر مي رسيد در جهت رسيدن به همين هدف، دانشكده علوم قضايي نيز در اقدامي پسنديده به تغيير روش تحقيق دوره كارشناسي اقدام نموده است، تا دانشجويان به سنجش علمي و عملي بيشتر دانسته هاي خود در كنار تحقيق موضوعي عناوين بپردازند و مباني تئوري حقوق را در حيطة عمل بسنجيد.

مقاله مطالعه و بررسی مهریه در نکاح موقت

پارس پروژه بازدید : 158 دوشنبه 06 خرداد 1398 نظرات ()

مطالعه و بررسی مهریه در نکاح موقت

چکیده

مهر مالي است كه در نكاح از طرف شوهر به زن داده مي‌شود. شرايط صحّت مهر در نكاح موقت، همان است كه در نكاح دائم است.

و اما دربارۀ ركن دوم از شرايط و اركان صحت عقد نكاح موقت ماده 1095 مقرّر مي‌دارد كه: «در نكاح موقت عدم ذكر مهر در عقد، موجب بطلان است» بنابراين، چنانچه عقد نكاحي براي مدت معين بدون ذكر مهر واقع شود، آن عقد بلا اثر است و نمي‌توان بر آن شد كه عقد مزبور دائم منعقد مي‌گردد؛ زيرا در عقد زناشويي براي مدت معين شده است و اين امر منافات با نكاح دائم دارد.

مقاله مجازات اعدام جرم قاچاق مواد مخدر

پارس پروژه بازدید : 138 یکشنبه 05 خرداد 1398 نظرات ()

مجازات اعدام جرم قاچاق مواد مخدر

مقدمه

براساس قوانین حال حاضر هرکس  بیش از پنج کیلوگرم  بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود.  بیش از بیست كیلوگرم تا یك‌صدكیلوگرم تریاک، به ازای هر كیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه می‌شود و درصورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد. هرکس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند به اعدام محکوم می‌شود. پیش از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از مواد مخدر مانند حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد که هر فردی که بیش از 30 گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است. این مصوبه باعث شد تا عده بسیاری محکوم به مجازات اعدام کشته و سالانه حکم اعدام برای آنها اجرا شود.

مقاله مبانی فقهی توهین و افترا

پارس پروژه بازدید : 150 یکشنبه 05 خرداد 1398 نظرات ()

مبانی فقهی توهین و افترا

مقدمه 

هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و این موقعیت، مجموعه ای از اوصاف موروثی و اکتسابی  می باشد که بر خلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد، شایسته حمایت است، شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز، در خور حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد، متفاوت است اما همه افراد  به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کند.ارزش اجتماعی انسان، کمتر از ارزش جسمانی او نیست بنابراین حق انسان برای برخورداری از این ارزش، حقی است که وابسته به شخصیت او باشد و قانون اساسی هرکشوری، این حق را به رسمیت شناخته است و قوانین کیفری نیز، ضمانت اجرای کیفری برای آن قرار داده است. ولی آنچه بسیار مهم و قابل ذکر است این است که اصولی که در بردارنده حمایت از شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی است در کتب آسمانی نازل شده بر پیامبران الهی، بطور کامل ذکر شده است وخصوصاً در کتاب الهی قرآن که بر قلب پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) نازل شده است. مهمترین جرائمی که علیه شخصیت و حیثیت معنوی اشخاص است، می توان از جرم یا عنوان «افترا» بکار برد. واژه ای قرآن که در معارف گوناگون اسلامی بکار رفته و از آن نسبت اراده شده است. این واژه در قران کریم دهها بار به شکل های مصدری، فعلی و اسمی آمده، ومرا از آن دروغ پردازی و نسبت دادن امری بر ساخته و دروغین به خداوند است. واژه افترا متعددی نیز با واژه های کذب و ظلم یک حوزه معنایی را شکل داده است (بعنوان مثال در سوره انعام آیات 144،93،21،6)

تعداد صفحات : 4

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 7
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 21
 • بازدید امروز : 173
 • باردید دیروز : 101
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 1,664
 • بازدید ماه : 2,616
 • بازدید سال : 43,445
 • بازدید کلی : 251,245