close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
درباره ما و قالب

پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

بررسی سیستم های حفاظتی نیروگاه ها  قسمتی از پروژه : مقدمه  1 ابزارها و وسایل ساده حفاظتی 2 قطع سیستم     Direct Acting Trip  2 قطع حرارتی     Thermal Trip  2 فیوز با زمان محدود     Time – Limit Fuse      3 وسایل حرارتی اضافه بار  3 ضربه گیر روغنی  3 فیوزها عملکرد فیوز  4 حفاظت از موتورها  5 کابل ها 5 رله ها رله های القایی   کاربردهای نمونه ای رله های القایی :  رله های جذبی  کاربردهای…

بررسی سیستم های حفاظتی نیروگاه ها

 قسمتی از پروژه :

مقدمه  1

ابزارها و وسایل ساده حفاظتی 2

قطع سیستم     Direct Acting Trip  2

قطع حرارتی     Thermal Trip  2

فیوز با زمان محدود     Time – Limit Fuse      3

وسایل حرارتی اضافه بار  3

ضربه گیر روغنی  3

فیوزها عملکرد فیوز  4

حفاظت از موتورها  5

کابل ها 5

رله ها رله های القایی  

کاربردهای نمونه ای رله های القایی : 

رله های جذبی 

کاربردهای نمونه ای رله جذبی : 

رله های با قاب گردان 

رله های حرارتی 

اندازه گیری کمیت های تکی  

اندازه گیری حاصلضرب      

رله های زمانی  


فهرست مطالب

مقدمه  1

ابزارها و وسایل ساده حفاظتی 2

قطع سیستم     Direct Acting Trip  2

قطع حرارتی     Thermal Trip  2

فیوز با زمان محدود     Time – Limit Fuse      3

وسایل حرارتی اضافه بار  3

ضربه گیر روغنی  3

فیوزها عملکرد فیوز  4

حفاظت از موتورها  5

کابل ها 5

رله ها رله های القایی  

کاربردهای نمونه ای رله های القایی : 

رله های جذبی 

کاربردهای نمونه ای رله جذبی : 

رله های با قاب گردان 

رله های حرارتی 

اندازه گیری کمیت های تکی  

اندازه گیری حاصلضرب      

رله های زمانی  

طراحی رله ها  

طراحی C.T با مدار ثانویه باز شده : ( Open – Circuited)  

ضریب کوتاه زمانی : (Short – time Factor )  

ضریب محدوده قدرت : ( Accuracy Limit Factor )  

مشخصات ترانسفورمرهای جریان 

جریان نامی ثانویه 

امپدانس سیم پیچ ثانویه 

اثر جریان مغناطیس کنندگی در تنظیم رله  

C.T با فاصله هوایی :   Air Gape C.T) ) 

C.T های جمع کننده : (Summation C.T ) 

ترانسفورمرهای ولتاژ : P.T  

دقت حفاظت P.T : 

اتصال باقی مانده : ( Residual Connection )  

P.T های خازنی : (Capacitor P.T )  

مدار P.T خازنی بخش چهارم 

حفاظت ترانسفورمر 

نوع خطا : 

نقص در عایق سیم پیچ ها :     

فساد روغن :    

کم شدن روغن به علت نشتی 

ناتوانی در تحمل فشارهای ناشی از خطا :  

بروز اشکال در ( Tap  Changer)  

اشکالات سیستم خنک کننده 

خطاهای شدید خارج از محدوده :  

اضافه بار :  

موج های غیر عادی به هنگام قطع و وصل مدار :Switching Surges ) ) 

آذرخش :  

حفاظت دیفرانسیل 

مغناطیس کنندگی هجومی : (Magnetizing Inrush )  

تغییر TAP : 

سیستمهای بایاس شده ( Biased Systems )  

سیستمهای بایاس شده خیلی سریع : 

قاب گردان سه سیم پیچ مجزا دارد که عبارتند از : 

حفاظت اتصال زمین 

سیم پیچ ستاره ای که از طریق مقاومت زمین شده باشد : 

سیم پیچ ستاره ای که مستقیماً زمین شده باشد : 

سیم پیچ مثلث : 

حفاظت سیم پیچ ستاره زمین شده : 

حفاظت سیم پیچ مثلث : 

سطح عملکرد مورد نیاز برای طرحهای اتصال زمین محدود: 

حفاظت اتصال زمین محض :( Stand By Earth Fault )  

حفاظت بوخهلز : (Buchholz Protection )  

حفاظت اضافه جریان 

حفاظت اضافه جریان لحظه ای با تنظیم زیاد: 

حفاظت اضافه بار : 

حفاظت اتصال زمین محض 

حفاظت موتور 

حفاظت اضافه بار : 

حفاظت اضافه بار : 

عیوب عایقی : (Insulation Failure )  

تنظیم ها : (Setting)  

حفاظت تفاضلی : 

از دست دادن منبع :(Lost Of Supply)  

موتورهای سنکرون : 

حفاظت ژنراتور 

عیوب عایقی : 

زمین کردن بوسیله مقاومت : 

زمین کردن بوسیله ترانسفورمر : 

حفاظت استاتور 

مقدار سیم پیچ مورد حفاظت   

حفاظت اتصال زمین : 

حفاظت اتصال زمین رتور: 

وضعیتهای عملکرد غیر رضایتبخش : 

بارگذرای نامتعادل : 

حفاظت اضافه جریان 

اضافه بار : 

نقص در سیستم محرکه : ( Fallure Of Primeover )  

فقدان تحریک : ( Lost Of Filed )  

اضافه سرعت 

اضافه ولتاژ : 

حفاظت مجموعه ژنراتور / ترانسفورمر : 

حفاظت مجموعه ژنراتور / ترانسفورمر : 

ترانسفورمرهای سرویس: 

آزمایشات آزمایش های کارخانه سازنده : (Factory Tests )  

آزمایش در محل تاسیسات : ( Test On Site )  

آزمایش های تحویل گیری : ( Commissioning Tests ) 

بررسی پولاریتی C.T : 

منحنی های مشخصه مغناطیس کنندگی C.T : 

آزمایش مشخصه رله : 

جدول مشخصات رله 

آزمایشهای عایقی : 

بازرسی مدار تریپ 

 

 

کد مجصول :PR14 

فایل WORD

87 صفحه    

15000 تومان

 

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---