loading...

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای…

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پارس پروژه بازدید : 132 چهارشنبه 08 خرداد 1398 نظرات ()

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.

مفهوم و تعریف

 

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه

money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به ۳ دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

تاریخچه

پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی که نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی کند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ کس نمیتواند دقیقاً معین کند که پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . موخان گفته اند که بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینکه حاکمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند ثروت خود را پنهان می کردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول،  ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری در کسب و تجارت و … استفاده می کردند. بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفاء و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از ۴ هزار سال امروزه نیز همان ارکان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

بخش اول : ۵

بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی.. ۵

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی.. ۶

مبحث اول : مفهوم و تعریف… ۶

مبحث دوم:تاریخچه. ۱۰

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم. ۱۵

گفتار اول : عنصر قانونی.. ۱۵

گفتار دوم :‌عنصر مادی.. ۱۶

بند اول : شرایط مقدماتی.. ۱۷

۳ـ خصوصیات مرتکب جرم. ۲۳

بند دوم : عمل مرتکب… ۲۶

بند سوم:‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم. ۲۸

بند چهارم : مراحل پولشویی.. ۴۴

بند پنجم : نتیجه مجرمانه. ۴۷

بند ششم : مشارکت و معاونت در پولشویی.. ۴۹

گفتار سوم : عنصر معنوی جرم. ۵۱

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی.. ۵۴

مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری.. ۵۴

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.. ۵۹

گفتار اول :‌فراملی بودن. ۵۹

گفتار دوم: سازمان یافتگی.. ۶۲

گفتار سوم :‌بدون قربانی بودن. ۶۴

مبحث سوم:‌میزان پولشویی.. ۶۶

مبحث چهارم : اهداف و علل پولشویی.. ۶۹

مبحث پنجم : آثار و زیانهای پولشویی.. ۷۱

گفتار اول: آثارهای و زیانهای اقتصای.. ۷۱

گفتار دوم : آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی.. ۷۵

مبحث ششم : رابطه پولشویی و جرایم مربوط به مواد مخدر. ۷۹

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم. ۸۲

بخش دوم. ۹۱

مبارزه با پولشویی.. ۹۱

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی.. ۹۳

مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای.. ۹۳

گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸  ۹۳

گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال. ۹۶

گفتار سوم: کنوانسیون شورای اروپا ۹۸

گفتار چهارم: دستورالعمل‌ اروپایی در زمینه پولشویی.. ۱۰۰

گفتار پنجم: کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی.. ۱۰۲

گفتار ششم: کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی.. ۱۰۶

مبحث دوم: نهادها و سازمانهای مبارزه با پولشویی.. ۱۱۰

گفتار اول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی«فاتف» ۱۱۰

گفتاردوم: گروه اگمونت… ۱۱۳

فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی.. ۱۱۷

مبحث اول: راهکارهای تقنینی.. ۱۱۷

گفتار اول: جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی.. ۱۱۷

گفتار دوم: پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم. ۱۲۲

گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. ۱۲۷

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری.. ۱۳۰

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. ۱۳۰

بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری.. ۱۳۰

بند دوم:  حفظ  سوابق مالی.. ۱۳۴

بند سوم : گزارش  موارد مشکوک…. ۱۳۷

بند چهارم : تعدیل اصل رازداری حرفه ای.. ۱۴۱

بند پنجم:  عدم اطلاع به مشتری  درخصوص گزارش  موارد مشکوک…. ۱۴۳

بند ششم : آموزش کارکنان  و کارمندان. ۱۴۵

گفتاردوم: مسئولیتها و تکالیف موسسات  غیر مالی  و اشخاص حرفه‌ای.. ۱۴۷

گفتار سوم: مسئولیتها و تکالیف نظارتی.. ۱۴۹

بند اول:  ایجاد واحدهای  اطلاعاتی  مالی FIU.. 149

بند دوم : کنترل  نقل وانتقال پول. ۱۵۴

بند سوم:  نظارت  بر بانکها  و موسسات  مالی.. ۱۵۵

بند چهارم:  تجویز روش  حمل و تحویل  تحت کنترل. ۱۵۷

مبحث سوم  : راهکارها واقدامات  پیشگیرانه. ۱۵۹

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم. ۱۵۹

گفتار دوم:  پیشگیری  از پولشویی.. ۱۶۱

مبحث چهارم:راهکارهای قضایی.. ۱۶۴

گفتار اول: تسهیل  کشف و اثبات  جرم. ۱۶۴

بند اول:  پذیرش  اماره مجرمیت… ۱۶۴

بند دوم:  استفاده از مخبرین  و فنون  ویژه تحقیق.. ۱۶۷

گفتار دوم :  مصادره  و ضبط اموال. ۱۶۹

گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی.. ۱۷۲

بند اول : نیابت قضایی بین المللی.. ۱۷۴

بند دوم: احاله رسیــدگی کیفری.. ۱۷۶

بند سوم: انتقال محکومین.. ۱۷۶

بند چهارم: استرداد متهمین و محکومین.. ۱۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۸۱

 

 

جزئیات و باکس دانلود پروژه

 

 • انتشار: مقاله سال ۲۰۱۹
 • پایگاه داده: ---
 • نوع نگارش مقاله: مقاله تخصصی
 • نوع مقاله: پایان نامه حقوق
 • فرمت مقاله:  word
 • کد محصول: ۴۰۰11
 • قیمت تومان: ۱۰.2۰۰

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 82
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 65
 • باردید دیروز : 52
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,624
 • بازدید ماه : 2,624
 • بازدید سال : 2,624
 • بازدید کلی : 210,424